Jens kan både hjælpe med det tekniske, med markedsføring og med mindset og fokus

Hvilke indvendinger/forbehold havde du før du startede medlemskabet, som kunne have afholdt dig fra at starte et medlemskab ved mig?

Jeg var bekymret for hvad jeg skulle gøre som jeg ikke havde kompetencer til.

Hvordan var det, før du købte medlemskabet ved mig?

Jeg har taget flere forskellige business udviklingsforløb og havde søgt hjælp hos forskellige – en kunne hjælpe med annoncer, en anden kunne hjælpe med hjemmeside. En trejde med markedsføring osv. Jeg manglede overblik og fokus på hvordan min forretning kunne hænge sammen og mine indsatser giver mening.

Hvad er den største forandring som medlemskabet har givet dig?

Jens kan både hjælpe med det tekniske, med markedsføring og med mindset og fokus. Det er meget trygt og roligt og hjælper mig til at kunne stikke snuden i sporet og gøre mit arbejde, gøre det som JEG er god til. Det giver ro.

Hvilken ene ting, synes du, har været allermest fantastisk ved medlemskabet? Hvad har givet dig den allerstørste AHA oplevelse?

For mig har det været mest fantastisk at blive hjulpet til at holde fokus, fokus på det der virker og at tid er min vigtigste ressourcer og at den skal bruges rigtigt. Samt at jeg ikke skal vide alt, men gøre det jeg er bedst til, så klarer Jens det andet.

Hvad har det givet dig konkret?

Jens har styr på teknikken og på mekanismer bag hjemmesiden, SEO, some og ikke mindst målgruppen. Det er meget vigtigt med en sparringspartner som kan forstå og give faglige input til hvilke værktøjer der er nyttige og hvilke der ikke giver mening for nu. Det er vigtigt at få hjælp til at bruge tiden rigtigt.

Hvad har det givet dig personligt?

En tryghed i at kunne få sparring på svære opgaver, hurtigt og professionelt og samtidig med indsigt i det arbejde jeg som terapeut laver, og ikke mindst min målgruppe.

Vil du anbefale et medlemskab? Og hvorfor?

Jeg vil anbefale et medlemskab til andre der vil bygge en terapeut forretning op og have hjælp til den tekniske del, til mindset sparring, en hånd i ryggen når du går i stå, og som vil have en sparringspartner der både kender til forretning, markedsføring og terapi. 
Fordi Jens giver sparring på en let forståelig og god måde. Han er tålmodig og rolig og kan sætte kursen når det virker tåget, uden at tage over. Stor anbefaling herfra.
Jeg føler mig ikke så alene. Jeg har sparring hvilket gør mig tryg og hjælper min virksomhed

Navn:

Gitte Haaning Matthiesen

Titel: Kræftcoach og Psykoterapeut

Flere udtalelser

>