Jeg vidste ikke jeg havde udfordringer før Jens kiggede på min hjemmeside. Jeg troede den fungerede optimal, men Jens fandt virkelig nogle ” håndtag” at skrue på – helt klart til min fordel.

Hvilke indvendinger/forbehold havde du, før du sagde ja tak, som kunne have afholdt dig fra, at få feedback fra mig? (eller hvad var du mest bekymret for inden?)

Jeg var ikke bekymret. Jeg glædede mig til at få feedback fra Jens, så jeg kunne optimere min hjemmeside.

Hvordan var det, før du fik min feedback?

Jeg vidste ikke jeg havde udfordringer før Jens kiggede på min hjemmeside. Jeg troede den fungerede optimal, men Jens fandt virkelig nogle ” håndtag” at skrue på – helt klart til min fordel.

Hvad er den største forandring som det har givet dig?

At få feedback på; flere valg muligheder på hjemmesiden f.eks. flere funktioner og at det for nogle potentielle klienter kunne virke forvirrende med video intro.

Hvilken ene ting, synes du, har været allermest fantastisk ved den videofeedback? Hvad har givet dig den allerstørste AHA oplevelse?

At Jens er skarp og professionel og derved kan spotte hvad der ville virke bedre. At Jens giver konstruktiv feedback og har stor erfaring med feedback på hjemmesider.

Hvad har det givet dig konkret?

Mere viden om hvad der kan optimere min hjemmeside.

Hvad har det givet dig personligt?

Stor tiltro at min hjemmeside nu fungere optimal og virker mere indbydende.

Til hvem vil du anbefale at få den videofeedback? Og hvorfor?

Jeg vil anbefale Jens til de selvstændige jeg snakker med, som ligesom jeg selv havde brug for sparring, gode ideer og feedback.

Navn:

Christina Eriksen

Titel: Psykoterapeut

Flere udtalelser

>