Jeg føler mig ikke så alene. Jeg har sparring hvilket gør mig tryg og hjælper min virksomhed

Hvilke indvendinger/forbehold havde du før du startede medlemskabet, som kunne have afholdt dig fra at starte et medlemskab ved mig?

Vil det reelt set gøre en forskel? Vil det "aflaste"? Hænger investering og afkastet sammen?

Hvordan var det, før du købte medlemskabet ved mig?

Kunne ikke nå det hele - gennemskue det hele. Savnede sparring med en der på punkter var "klogere" end mig

Hvad er den største forandring som medlemskabet har givet dig?

Jeg føler mig ikke så alene. Jeg har sparring hvilket gør mig tryg og hjælper min virksomhed.

Hvilken ene ting, synes du, har været allermest fantastisk ved medlemskabet? Hvad har givet dig den allerstørste AHA oplevelse?

Din viden og sparring.

Hvad har det givet dig konkret?

De rette ord, vendinger og løsninger, f.x. hvad gør man i denne "situation"?

Hvad har det givet dig personligt?

Tryghed, gå-på-mod, hjælp (aflastning især i hovedet)

Vil du anbefale et medlemskab? Og hvorfor?

Til andre som mig. Så de kan koncentrere sig om de andre ting og få hjælp til alt det som de ikke forstår eller sidder fast i.
Jeg føler mig ikke så alene. Jeg har sparring hvilket gør mig tryg og hjælper min virksomhed

Navn:

Jannie

Titel: Mentor-Coach

Flere udtalelser

>