4 September, 2020 skrevet af Jens BuchKlientbutikken.dk

Jeg læste for nylig en bog om marketing. Og jeg blev klar over, hvor nemt vi i bedste mening prøver, at sælge terapi selvom det er noget helt andet klienterne vil have.

Marketing og Forfængeligheds Målinger

Jeg læste for nylig en bog om marketing.

Og det er der sådan set ikke noget nyt i. Jeg er ret passioneret omkring det med, at markedsføre eller rettere det, at formidle hjælp, for det er på godt jysk, reelt set det marketing handler om.

I bogen “This is Marketing” skrevet af Seth Godin, snakker han meget om de gode gamle markedsføringsprincipper. Og at vi i dag har tendens til, at blive forblændet af “Vanity Metrics” (Forfængeligheds Tal/målinger) som eksempelvis likes på Facebook og Instagram for lige, at nævne et par stykker.

Især én sætning fangede min opmærksomhed:

“Når folk køber et 8 mm murbor, så er det ikke for, at få fat i et bor det er for, at få et hul i en væg.”

Og faktisk uddyber han det med, at de egentlig også er ligeglade med hullet i væggen. De vil bare gerne have en hylde som kan give dem et ordentligt og ryddeligt hjem.

De vil sagt på en anden måde:
De vil have den følelse det giver, at have et pænt og ryddeligt hjem.
Følelsen af ro og ryddelighed i hjemmet, er grunden til at de køber et 8 mm murbor i byggemarkedet.

BUM!
BASTA!


Jamen, hvad er så forskellen på om de køber et 8 mm murbor til 50 kr eller til 150 kr?

... for ja, der er begge prisklasser.

Det er et super godt spørgsmål. Det kan være ting som status, at "jeg er en af dem" der altid køber det dyreste og nyeste grej. Det kan være farven, mærket, kvaliteten, naboens eller onkels anbefaling osv. osv.

Og det er super relevant i forhold til hvilke kunder/klienter du vil tiltrække. Vil du tiltrække dem der vil betale 400 kr eller dem der vil betale 1100 kr pr session?

Det er 2 vidt forskellige målgrupper. Og nogle gange er opgaven den sammen rent terapi mæssigt og forskellen består alene i hvordan du markedsfører dig, hvilket budskab du udsender.

Opsummeret:

 • Markedsføring på jysk hedder, at formidle hjælp.
 • Mange har fokus på Vanvids Målinger på sociale medier
 • Folk kommer ikke i byggemarkedet for, at købe et 8 mm bor. De kommer for, at kunne få følelsen af ro, når der er rydeligt (og nydeligt) i deres stue.
 • Kunder køber ikke nødvendigvis det mest rationelle eller billige, de køber det der giver dem en god følelse af eksempelvis status. 

Hjørnestenen i markedsføring

Eller rettere hjørnestenen i, at formidle hjælp...

Så hvad er årsagen til, at dine klienter køber (eller ikke køber) terapisessioner ved dig?
Det er hvad jeg vil prøve, at undersøge sammen med dig idag, i denne blog.

Eller sagt på Seth måde:
Hvordan får du flere klienter i din praksis, så du kan hjælpe dem og samtidigt få følelsen af, at vide du har gjort en positiv forskel for et andet menneske.

Lad os komme igang.

"Der er noget galt, når over 400.000 danskere er stressede og der samtidigt er en masse psykoterapeuter som ikke har deres kalender fuldt booket"

Jeg er ret overbevist om, at noget af årsagen til det, er måden terapeuterne formidler, at de faktisk har gode redskaber der kan hjælpe klienterne.

Terapeuterne mangler helt enkelt gode redskaber til, at formidle at de har disse gode værktøjer, redskaber, teknikker der kan hjælpe de 400.000 danskere der går rundt med stress hver dag.

En hjemmeside er for mig en helt basal hjørnesten i moderne markedsføring. Husk blot, at den aldrig må stå alene!

Og eftersom det er en helt basal hjørnesten, så skal den bare virke. Hver dag!

Og eftersom, at det ikke er det eneste ting der skal til i din markedsføring, så er det også utroligt vigtigt, at den ikke optager alt din tid. (og her mener jeg også den tid, hvor hjemmesiden bare ligger i baghovedet og rumstere)

Det er nemlig en sikker vej til, at blive en dårligere terapeut som jeg skriver om i denne blog: Sådan bliver du en dårligere terapeut på 6 uger!

Har du ikke en hjemmeside eller har du en hjemmeside der rumstere i baghovedet, "så få det dog fixet" som de siger i reklamerne (markedsføring) fra Jem & Fix.

(bemærk: de også indirekte peger på følelsen ved, "få det nu fixet")

Tilbage til dem der køber et bor

Nå men...

Tilbage til, at dem der køber et bor som de faktisk ikke vil have, hvis de kunne blive fri.

Og tilbage til dig, psykoterapeuten der sidder og læser med. Og tak for det 🙂

Vil du oprigtigt have en hjemmeside, eller er det mere et nødvendigt onde, som nogle gange tager alt for meget fokus. Eller som giver dig dårlig samvittighed over manglende vedligehold, manglende opdateringer?

Mit gæt er, nej det har du egentligt ikke

Har jeg ret?

Bare lidt... 😀 

Og det samme gælder ret mange terapeuter. De færreste terapeuter har nogen synderlig interesse i en hjemmeside. Det de gerne vil have er klienter i deres klinik. Betalende klienter vel, at mærke.

Og faktisk så er det nok endda kun den halve sandhed. For hvis du som terapeut spørger dig selv. Er det egentlig klienter du vil have?

 • Er det ikke mere følelsen af, at være til hjælp for et andet menneske?
 • Og nogle gange endda opnå en følelse af "den der samhørighed" med det andet menneske på et langt højere plan som mennesker ellers kun drømmer om?

Som terapeut, der sker det faktisk, at du har den helt fantastiske, vidunderlige kontakt med et andet menneske.

Og når det lykkedes, så er det lige før, du vil gøre det uden at tage penge for det.
Det må siges, at være svært at finde et job, der er mere værdifuldt og ærbart, end at kunne gøre det for et andet menneske.

Så jeg forstår dig fuldstændigt!

Opsummeret:

 • Hjemmesiden er en god hjørnesten, når man skal formidle hjælp. Den må bare aldrig stå alene! 
 • Det er vigtigt, at den ikke rumstere i baghovedet alt for meget. Eller giver dig en dårlig samvittighed.
 • En hjemmeside uden bekymringer, kan være med til, at du kan fokusere på, at hjælpe andre mennesker og være nærværende med dem.
 • Terapi er et ærbart hverv.

Den Beviste Voksne i Praksis

At være i en værdifuld, nærværende relation...

Det er så kraftfuld en fornemmelse og følelse, at det er direkte vanedannende. Der ligger selvfølgelig også en fare for sker. Som terapeut er du heldigvis uddannet og trænet til, at være opmærksom på når det sker, så det ikke får negative konsekvenser for terapien, klienten og dig selv.

I terapien er du den “voksne” eller et bedre ord er nok den Bevidste Voksne.

Det er også derfor, at klienten oplever noget helt andet ved dig, end når de snakker med en ven eller veninde. Vennen/veninden har ikke de samme redskaber, indsigter og bevidsthed om hvad der sker i relationen. De bliver nemt “medlidende” eller “medafhængige” og alt andet end en god sparringspartner.

Du er ikke deres veninde

Du skal selvfølgelig have betaling for din tid som terapeut. Din træning og erfaring er ikke kommet af sig selv og du er ikke deres veninde.

Det ændre ikke ved, at dine klienter udover, at de kommer af forskellige grunde ofte har en helt bestemt grund/følelse der er særlig vigtigt for dem at opnå i terapien.

Og det er ekstremt vigtigt, at de ved, at du kan hjælpe dem med, at opnå den følelse.
Hvis ikke de ved det, så er du jo bare “en der laver terapi” Hvilket ikke er synderligt interessant for dem.

Nu tænker du måske:
"Okay, fint nok Jens Buch!
- Men hvordan dælen får jeg det omsat til praksis?"

Og det er jeg virkelig glad for at du spørger om…
For det var præcis det jeg tænkte, da jeg læste om det i bogen (næsten da).

Jeg kunne i den grad sætte mig ind i og se pointen i det Seth Godin snakkede om.
At forstå hvad ens kunder, klienter, medlemmer faktisk vil opnå, er helt essentielt for, at opnå den rigtig formidling af ens budskab om hjælp.

Det er lidt som vi lærer på psykoterapeut studiet. Vi skal tale til klienten på den måde der passer til dem. Vi skal møde dem der hvor de er.

Jeg taler ikke om, at gøre det fra et “bedrevidende” sted, jeg taler om det som en oprigtig lyst til, at møde dem og hjælpe dem med den udfordring de står i lige nu og her.

Og herfra skal vi hjælpe med, at holde lygten/lyset og sammen kigge ind i det for dem lidt mørke og ukendte land.

Som min lærer sagde til mig “ du skal gå ud og lyse op ”.

Første step i det er, at klienterne kan se du har en lygte, at du ikke bare har set lyset, men at du faktisk har lygten i hånden og er klar til, at hjælpe dem der hvor de er. Så de opnår den følelse de gerne vil have.

Øvelse:

 1. Jeg kan godt lide praktisk redskaber, derfor denne lille “hvorfor” øvelse til dig (og jeg bruger den ofte selv)
 2. Din klient køber en terapi session (et murbor) ved dig. Hvorfor?
 3. Fordi de vil have værktøjer, redskaber, indsigter (et hul i væggen) Hvorfor?
 4. Fordi de vil have følelsen af ro i deres liv, kontrol. (en hylde på væggen) Hvorfor?
 5. De vil have følelsen af, (når de ser at stuen er ryddelig og ordentlig).

Øvelse: Din tur:

 1. Jeg kan godt lide praktisk redskaber, derfor denne lille “hvorfor” øvelse til dig (og jeg bruger den ofte selv)
 2. Din klient køber en terapi session (et murbor) ved dig. Hvorfor?
 3. Fordi de vil have _______ (et hul i væggen) Hvorfor?
 4. Fordi de vil have følelsen af, ______ (en hylde på væggen) Hvorfor?
 5. De vil have følelsen af, ________ (når de ser, at stuen er ryddelig og ordentlig).

Eksempler til brug ude i virkeligheden

Håber du fik lidt ud af mini øvelsen 🙂

Okay, så i et tænkt eksempel, der vil mine potentielle klienter have:

- Følelsen af at de er okay. 

- At det er dem der styre deres liv.

Som terapeut ved jeg, at jeg har en "kæmpe værktøjskasse” med redskaber der kan hjælpe dem med at opnå netop det. Den værktøjskasse, har jeg fået fra de mange moduler og lektioner jeg har fået via min uddannelse som psykoterapeut samt de terapi sessioner jeg har haft med klienter.

Ved at have den “nye” viden om mine klienters ønske, så kan jeg begynde at lave mine Social Media posts, mine blogs/artikler så de udtrykker og viser folk hvad de kan få ud af at købe en terapisessioner ved mig.

Jeg kan skrive artikler om hvordan de får “en stue der er ryddelig og ordentlig” Et eksempel kunne være, at finde en skæv vinkel og skrive “sådan kan du markant forværre dit liv på 6 uger”

- I den blog kunne du skrive noget om hvordan man ikke skal gøre…. og samtidigt, kan du give eksempler på hvordan de opnår det modsatte, nemlig hvordan de kan opnå at styre deres eget liv med gode indsigter og redskaber.

Et andet eksempel på en blog kunne også være, helt enkelt at sammenligne psykoterapi med at bore et hul i væggen.

På den måde vil du nok vække en vis opsigt og dermed en del læsere af din blog. Samtidigt så vil nogle af dine læsere forstå hvad de vil få ud af, at købe en terapi session.

Nemlig en følelse af orden og at det er dem der styre deres liv i stedet for omvendt. Og at de faktisk er helt okay 🙂

Konklusion

For mange psykoterapeuter er markedsføring noget de undviger. Hvilket er helt utroligt ærgerligt. Fordi der er super meget brug for det du kan. Der er virkelig mange danskere der render rundt og har ondt i sindet og sjælen.

De mangler helt enkelt gode redskaber og indsigter som vennen, veninden, familien ikke kan give dem. Men det kan du!

Pas på ikke, at blive fanget i forfængeligs målinger som eksempelvis "likes" på de sociale medier. Der er brug for, at du kommer ud med dit budskab, det budskab du har på hjerte. Og på en måde hvor dine potentielle klienter kan se og blive bevidste om, at du faktisk har gode redskaber til netop det.

Din hjemmeside er modsat de sociale medier, et sted, hvor du bestemmer indholdet og ikke Facebooks annonce algoritmer og forfængeligheds målinger.

Hvis du hjælper klienten med, at få øje på den følelse af fred og ro de opnår, frem for at de kan få terapi ved dig. Så kommer du virkelig, virkelig langt!

Hvordan undgår du, at sælge terapi til dine klienter?

Kom gerne med en kommentar, tips eller tricks nederst på siden. Og indtil vi ses igen.

Ha en fantastisk dag, hvor vi igen gør en forskel for hinanden! 

Jens


Pro tip

Hvis du har et basis eller basis plus medlemsskab ved klientbutikken. Så er du velkommen til, at booke en tid ved mig og få sparring til hvordan du får skrevet en artikel, der passer til din målgruppe. Det er med i medlemskabet.

Kunne du lide det du læste, så kan jeg bestemt også anbefale, at du tilmelder dig nyhedsbrevet herunder. Hvis du vil vide mere om, hvordan du får mere nærvær til dine klienter end til din hjemmeside.

Medlemsskabet kan du købe her:

Eller booke en tid og høre mere:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Den gennemskuelige vej til en ny hjemmeside og vedligehold af den nuværende

Autentisk hjemmeside i øjenhøjde for terapeuter:

til en fast månedlig pris

For mange terapeuter giver deres hjemmeside og markedsføring hurtigt anledning til stress, tvivl og skyldfølelse fordi det kan virke uoverskueligt og der er altid lige noget der burde gøres.

Derfor har jeg lavet et medlemskab hvor du kan få en autentisk hjemmeside i øjenhøjde. Jeg sørger for, at du bliver forstået og at din hjemmeside giver dine klienter mulighed for, at lære dig, at kende på en let forståelig og nærværende måde.

Du kan altså slappe af og nyde, at du nu har en "hjemmeside mand" der går op i at tale et pædagogisk  og forstående sprog.

Alt sammen indeholdt i et medlemskab.

Har du brug for en ny hjemmeside, så kan du få det for et beløb der bestemt også er i øjenhøjde.

Book en tid til et online møde (eller tlf) med mig. Så hjælper jeg dig godt i gang.

Tilmeld dig og få inspiration til hvordan du får mere fokus på dine klienter end din hjemmeside.

>